Recyklácia odpadov z hutníckej prvovýroby s obsahom Pb, Zn a Cd - MEPS, s.r.o. - Metallurgy Production Support

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLOVENSKY   :::    ENGLISH
Recyklácia odpadov z hutníckej prvovýroby s obsahom Pb, Zn a Cd
 • Spoločnosť MEPS, s.r.o. je zástupcom riešenia patentu na odstránenie zinku (Zn), olova (Pb) a kadmia (Cd) z oceliarenských prachov a kalov pre územie Slovenska
 • Patent je riešený v spolupráci s českými a rakúskymi riešiteľmi.
 • Patentové riešenie sa týka technológie a zariadenia pre rafináciu kovonosných odpadov, ktoré sú nevhodné pre priame spracovanie vo vysokej peci a v ostatných agregátoch pre výrobu ocele.

Experimenty preukázali:
 • jednoduchosť a spoľahlivosť metódy spracovania odpadu v rotačnej peci,
 • spoľahlivo dosiahnuteľné odzinkovanie v rozsahu 95 % - 100 % podľa dopredu stanovených požiadaviek,
 • skvelé využitie uhlíka pri redukcii železa a oxidov zinku a olova,
 • veľmi dobré využitie energie,
 • spoľahlivosť metódy spracovania v rotačnej peci pre široké chemické zloženie vstupov od vysokopecných po konvertorové kaly,
 • metóda je efektívna,
 • metóda má jednoduchú konštrukciu,
 • metóda je modulárne usporiadaná,
 • pri metodike sú minimálne problémy s penením trosky,
 • patent má vysokú účinnosť,
 • metodika vyžaduje len minimálnu prípravu vsádzky,
 • patent poskytuje vysokú efektívnosť pri odstránení zinku,
 • patentové riešenie ponúka jednoduchý odťah spalín s veľmi vysokým obsahom ZnO, PbO, CdO.
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky