Dosiahnuté výsledky - MEPS, s.r.o. - Metallurgy Production Support

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLOVENSKY   :::    ENGLISH
Dosiahnuté výsledky
1
Materiál TC Mag 88 (MEMAG 88) pre riadenie tvorby oxidov v agregáte a ochranu žiaruvzdornej výmurovky
 • TC Mag 88 získal čestné uznanie v národnom kole medzinárodnej súťaže EKO2009.
 • Materiálom TC Mag 88 sa podarilo dosiahnuť 3. najvyššiu úsporu nákladov v procese znižovania nákladov (CCIP) v spoločnosti U.S.Steel Košice za rok 2010.
2
Materiál FEMAG 90, FEMAG 90L a FEMAG 90B
 • FEMAG 90 je hlboko spekaný materiál pre zvýšenie produktivity výroby ocele. Pri použití FEMAG 90 sa dosahuje nižšej spotreby dolomitického vápna a nižší chladiaci účinok v porovnaní s dolomitickým vápnom. Celkovým nižším spotrebovaným množstvom troskotvorných prísad sa dosahuje vyššia výťažnosť kovu. FEMAG 90 dáva možnosť použiť väčšie množstvo kovového odpadu v porovnaní s tekutým kovom. Materiál FEMAG 90 poskytuje lepšiu kontrolu nad metalurgickým procesom tvorby trosky a rafinačnými procesmi pri produkcii ocele.
 • FEMAG 90L je materiál so špeciálnym inhibítorom, ktorý je vhodný pre ochranu žiaruvzdornej výmurovky oceliarskej panvy a zvyšuje životnosť panvovej výmurovky. Používanie FEMAG 90L zlepšuje vlastnosti panvovej trosky a znižuje spotrebu ferozliatin.
 • FEMAG 90B v briketovej forme
3
Optimalizácia ochrany výmurovky hutníckych agregátov s rôznou dobou dávkovania pre zvýšenie životnosti žiaruvzdorných stavív
Úspora torkrétovacích zmesí za súčasného zvýšenia výrobnosti agregátu.
4
Materiály pre odsírenie a rafináciu ocele
 • Reagent pre zabezpečenie hlbokej čistoty ocele s redukčným a purifikačným účinkom.
 • Zabezpečuje reguláciu nežiaducich prímesí ocele.
 • Napomáha eliminácii síry pri stabilizácii Almet. (zníženie spotreby dezoxidačného Al v cykle).
 • Zamedzuje tvorbe nárastov v liacej panve pri vyššej výťažnosti pri výrobe ocele
5
Materiály pre úpravu trosky pri výrobe IF ocelí
 • Reagent vo forme a veľkosti optimalizovanej pre konkrétnu zákazku.
 • Po aplikácii výrazne znižuje obsah oxidov železa v troske.
 • Napomáha stekuteniu trosky.
6
Materiály pre vytavovanie a zamedzovanie tvorby nárastov v liacej panve
Reagent po aplikácii výrazne znižuje obsah oxidov železa v troske, napomáha stekuteniu trosky.
7
Materiály pre dezoxidáciu ocele
Hliníkové bloky, pyramídky, polgule a granulát
8
Materiál pre optimalizáciu procesu sťahovania agregátových trosiek po odsírení (STEELSKIM BP102)
 • Reagent aplikovaný na povrch tekutej reaktorovej trosky pred/po procese odsírenia.
 • Zabezpečuje zhutnenie komplexného troskového systému.
 • Zvýšuje efektívnosť eliminácie a stupňa rafinácie.
 • Skimmer BP102 pre odsírenie surového železa.
 • Deslagit pre sťahovanie trosky s vyšším obsahom TiO2 po odsíreni surového železa.
9
Rad produktov MEPSAND - zásypový piesok do liacej panvy
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky