Úspora nákladov pri výrobe ocele - MEPS, s.r.o. - Metallurgy Production Support

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLOVENSKY   :::    ENGLISH
Úspora nákladov pri výrobe ocele
  • Materiály pre riadenie tvorby oxidov v agregáte a ochranu žiaruvzdornej výmurovky: Hlboko sinterovaný materiál na bezsírnatej báze pre zvýšenie produktivity pri výrobe ocele pri znížení spotreby dolomitického vápna. Znižuje celkové množstvo trosky v agregáte, a tým následne straty kovu pri výrazne nižšom chladiacom účinku. To znižuje tvorbu trosky, stratu kovu troskou a následne záťaž životného prostredia. Zvyšuje výťažnosť procesu. Pri konvertorovej výrobe ocele poskytuje možnosť presadzovania šrotu, čo významne prispieva k rentability výroby úpravou predváhy. Materiál získal čestné uznanie v národnom kole medzinárodnej súťaže EKO2009. S materiálom sa podarilo dosiahnuť 3. najväčšiu úsporu nákladov v procese znižovania nákladov (CCIP) v spoločnosti U.S.Steel Košice za rok 2010.

  • Materiály pre optimalizáciu ochrany výmurovky kyslíkových konvertorov s rôznou dobou dávkovania pre zvýšenie životnosti výmuroviek s následnou úsporou na torktétovacích materiáloch a súčasného zvýšenia výrobnosti agregátov.

  • Materiály pre odsírenie a rafináciu ocele: Reagent pre zabezpečenie hlbokej čistoty ocele s redukčným a purifikačným účinkom. Zabezpečuje reguláciu nežiaducich prímesí ocele, napomáha eliminácii síry pri stabilizácii Al met. (zníženie spotreby dezoxidačného Al v cykle) a zamedzeniu tvorby nárastov v liacej panve pri vyššej výťažnosti pri výrobe ocele.

  • Materiály pre úpravu trosky pri výrobe vysokokvalitných IF ocelí: Reagent vo forme a veľkosti optimalizovanej pre konkrétnu zákazku po aplikácii výrazne znižuje obsah oxidov železa v troske, napomáha stekuteniu trosky.

  • Materiály pre vytavovanie a zamedzovanie tvorby nárastov v liacej panve: Reagent po aplikácii výrazne znižuje obsah oxidov železa v troske, napomáha stekuteniu trosky.

  • Materiály pre dezoxidáciu ocele: Hliníkové bloky, pyramídky, polgule a granulát.

  • ECODEZOX - materiál na báze 97% hliníka určený pre ekologickú náhradu hliníkových ingotov a hliníkových pyramíd v procese dezoxidácie ocele. Viac informácií v priloženom dokumente v angličtine.

  • Materiál pre optimalizáciu procesu sťahovania agregátových trosiek po odsírení: Reagent aplikovaný na povrch tekutej reaktorovej trosky pred/po procese odsírenia, zabezpečujúci zhutnenie komplexného troskového systému, zvýšenie efektívnosti eliminácie a stupňa rafinácie.
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky